Contact Us
Address : 4th floor, 405-408, Times Square Building,
Near Saibaba Mandir, Mukund Nagar,
Pune-Satara Road, Pune - 411037,
Maharashtra, India.
Customer Care : 020-66244900
Email ID : info@pamosa.in
Website : www.pamosaworldwide.comPAMOSA Prouldly announces our Brand New PAMOSA GOLD
VENUGOPAL B T
ROHIT JATWAR

PAMOSA Prouldly announces our Brand New PAMOSA SILVER
VIJAY G GARUD
SUNITA S KASHID
SUNIL B PATIL
SNTOSH S CHAVAN
SANDEEP H BANDARKAR
SACHIN V MHATRE
RAJESHB NAIKDHURE
PRAVIN P SAWANT
PLANET ASSOCIATES
NITINKUMAR S GAVSHINDE
NITIN P WABLE
NIRMALA A RAM
NANDU M KSHIRSAGAR
MILIND P SAWANT
K SRIDHAR
JITENDRA R SATPALKAR
HARESH B SAVE
GANGARAM R JADHAV
GANESH R DURUNDE
BALASAHEB BHONG
ASHWINI A SHINDE
ANAGHA A SAWANT
AMIT J NIMBALKAR

PAMOSA Prouldly announces our Brand New PAMOSA BRONZE
M VENKATAREDDY
MAHENDRA KRISHNA CHAVAN
ANJANKUMAR.N
ARUN GAJENDRA PAIKEKAR
RAGHUNATH KRISHNA GORLE
Renu Sharma
RIM JIM ASSOCIATES
RS ASSOCIATES
SHAIKH GULSHAN A.GAFFAR
shobhitha h r
Tika Ram Sahu

PAMOSA Prouldly announces our Brand New STAR Executive
SOMASHEKAR B A
SHIVAKUMAR N
RAJESH K PATIL
PREETHI V P
PRAMOD A KESARKAR
PRAKASH V P
NIVIDA N KADAM
H SRINIVAS
VAIBHAV B NAGOTKAR
SHRIEKANT BASSAPPA HIRE
AMBIGER RAMACHANDRA GUPTA
PRALHAD S DHANAWADE
MANJUNATHA G C
MANDA S SALUNKHE

Hearty Congratulations from Team PAMOSA

Contact Us
Quote of the Day


4th floor, 405-408, Times Square Building,
Near Saibaba Mandir, Mukund Nagar,
Pune-Satara Road, Pune,
Maharashtra, India - 411037.
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people..!